Vodovod in kurjava

Brez vode ni življenja…….. in komforta tudi ne !!!

Opravljamo vsa dela, ki  spadajo v področje servisa vodovodnih  instalacij in montaž, kot so:

  • montaža in zamenjava  pip in armatur
  • montaža in zamenjava WC školjk,  WC kotličkov in WC splakovalnikov
  • izdelava,  popravilo, zamenjava in dodelava vodovodnih instalacij in kanalizacije v objektu
  • čiščenje odtokov
  • zamenjava vodovodnih ventilov
  • zamenjava radiatorskih ventilov (tudi priprava za vgradnjo termostatskih glav)
  • vgradnja kalorimetrskih naprav
  • zamenjava radiatorjev

Izdelujemo instalacije s pocinkanimi cevmi in z bakrenimi Cu cevmi. Pri izdelavi kanalizacijske instalacije uporabljamo plastične cevi in fazonske kose, popravljamo in lotamo pa tudi svinčeno instalacijo, kjer je to stroškovno smotrno in upravičeno.

Opravljamo tudi vsa rušitvena in sanacijska dela, ki so potrebna pred zamenjavo napeljave in po njej npr. pri obnovi kopalnic ali montaži nove kuhinje.

Projekti

Zamenjava kuhinjske stenske armature

Zamenjava kuhinjske stenske armature

nujna zamenjava kuhinjske pipe, urgentno popravilo, nedeljski servis